Hello, everyone my name’s Knot I'm a developer in Thailand. On rainy days I’m talking about CRUD in MongoDB with Node.js.

Example ER Diagram for this CRUD

Contents

  1. Create Schema & Insert one in Document
  2. Select data In Document
  3. Update data In Document
  4. Delete data In Document

1. Create Schema & Insert one in Document

create collection and insert data

Check the result in your…

ภาพจาก : https://software.intel.com/en-us/articles/an-api-journey-for-velocity-and-lower-cost

api คือ ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง ผู้ใช้งาน กับ server
หรือ server กับ server

ตัวอย่าง — หากเราต้องการทำเว็บไซต์เกี่ยวกับ การค้นหาวัดในประเทศไทย แทนที่เราจะไปนั่งเก็บข่อมูลลง database เองและดึงข้อมูลมาใช้งานเอง

ถ้าเราใช้ api เราเเค่ส่งชื่อวัดที่เราต้องการไปที่ api แล้วเราจะได้ข้อมูลวัดนั้นๆ กลับมาเพื่อให้เราไปใช้ต่อ ซึ่งทำให้ลดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ของเราได้

การคุยกันระหว่าง Website ที่กำลังจะพัฒนากับ Api (Com)

จากตัวอย่าง สิ่งที่ต้องการมาแสดงที่ website ที่เราจะทำคือเมื่อกรอกชื่อวัดเช่น วัดAAA เเล้วให้ API return ข้อมูลรายละเอียดวัดนั้นออกมา

โดยในส่วนนี้ผมจะขอสมมุติให้เหมือนเป็นการสนทนากันนะครับ

API : website เธอต้องส่งข้อมูลมาดังนี้นะฉันจึงจะทำการค้นหาให้
1. ชื่อวัด 2. จังหวัด — แล้วฉันจะให้ข้อมูลส่งให้เธอดังนี้นะ
1. ชื่อวัด 2. รายละเอียดวัดแห่งนี้

website : โอเค API เอาข้อมูลนี้ไป ชื่อวัด : AAA จังหวัด : นครปฐม

จากนั้น API จะreturn รายละเอียดของวัดนั้นๆ ตามที่ website ร้องขอ

สวััสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง ความเเตกต่างของ Classification เเละ Clustering

  • Classification : คือเรารู้ว่า ชุดของข้อมูลนั้นๆ มีการเเบ่งกลุ่ม อย่างไรบ้าง ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเเบ่ง
  • Clustering : คือ เราไม่รู้เลยว่า ชุดของข้อมูลที่มีนั้น มีการเเบ่งกลุ่มอย่างไร มีเเค่ข้อมูลให้

ตัวอย่าง

Classification

สมมติครับ ว่าเราเป็นนักสืบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปสืบหากลุ่มของผู้ต้องสงสัยว่าเข้าข่าย ขายยาเสพในหมู่บ้านเเห่งหนึ่ง ในที่นี้ มีกลุ่มของคนร้าย ซึ่งหัวหน้าบอกว่า ลักษณะกลุ่มของคนร้าย ….

หากเราได้ยินคำว่าเเพนด้า ทุกคนคงนึกถึงเจ้าหมีตัวจั๊มมั่ม ตัวสีดำขาว ที่่กินใบไผ่เเต่ในบทความนี้ผมอยากให้ทุกๆคนได้รู้จัก เเพนด้า ใรูปเเบบของ library ใน pyhton ครับ :)

Pandas มันคืออะไรกัน …..

  • ประวัติเจ้าหมี
  • อวัยวะภายใน

__________________________________________________________________

ประวัติเจ้าหมี

Pandas หรือย่อมาจาก “ The Panel Data (ข้อมูลหลายมิติ) ” ในที่นี้ผมขอเรียก ว่า “เจ้าหมี” น่ะครับ โดยเจ้าหมีตัวนี้ เป็น library ใน pyhton ที่มีนายคนนึง เขาทำขึ้น เพราะว่า เขาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล เเละอยากมี Tools ที่มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีนายที่ชื่อว่า Wes McKinney เขาได้เริ่มพัฒนามันขึ้น ตั้งเเต่ปี 2008 ซึ่ง Library นี้ เหมาะมากกับการทำ Cleaning data

__________________________________________________________________

อวัยวะภายใน

โครงสร้างของ Pandas เเบ่งได้ดังนี้

  1. Series : ดูข้อมูลเป็น 1 มิติ โดยทั้งเเนวตั้งเเละเเนวนอนจะเรียกว่า ซีรีย์ทั้งหมด หากมองเป็นข้อมูล 1 มิติ

NNot patchaya

#full stack developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store